GIẢI THƯỞNG XS MEGA 645 ƯỚC TÍNH
35.588.379.500đ
 • 03
 • 24
 • 31
 • 35
 • 39
 • 42
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot             0 35.588.379.500₫
Giải nhất           40 10.000.000₫
Giải nhì         1466 300.000₫
Giải ba       24885 30.000₫
 • 04
 • 05
 • 10
 • 21
 • 33
 • 37
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot             0 33.302.021.500₫
Giải nhất           19 10.000.000₫
Giải nhì         1287 300.000₫
Giải ba       23429 30.000₫
 • 15
 • 17
 • 21
 • 28
 • 37
 • 43
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot             0 30.681.148.000₫
Giải nhất           29 10.000.000₫
Giải nhì         1372 300.000₫
Giải ba       22442 30.000₫
 • 02
 • 14
 • 21
 • 22
 • 35
 • 43
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot             0 28.424.712.500₫
Giải nhất           25 10.000.000₫
Giải nhì         1360 300.000₫
Giải ba       22153 30.000₫
 • 08
 • 12
 • 20
 • 26
 • 35
 • 37
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot             0 26.018.721.000₫
Giải nhất           34 10.000.000₫
Giải nhì         1519 300.000₫
Giải ba       24555 30.000₫
 • 02
 • 12
 • 13
 • 33
 • 36
 • 42
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot             0 23.854.749.000₫
Giải nhất           41 10.000.000₫
Giải nhì         1380 300.000₫
Giải ba       21511 30.000₫
 • 06
 • 19
 • 22
 • 26
 • 38
 • 39
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot             0 21.908.289.000₫
Giải nhất           32 10.000.000₫
Giải nhì         1406 300.000₫
Giải ba       22518 30.000₫